Sealing method of dry etched AlAs/GaAs top mirrors in vertical cavity surface emitting lasers

M.P. Creusen, F. Bruyn, de, F. Karouta, W.C. Vleuten, van der, T.G. Roer, van de, E. Smalbrugge, B.H. Roy, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sealing method of dry etched AlAs/GaAs top mirrors in vertical cavity surface emitting lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.