Sealing method of dry etched AlAs/GaAs top mirrors in vertical cavity surface emitting lasers

M.P. Creusen, F. Bruyn, de, F. Karouta, W.C. Vleuten, van der, T.G. Roer, van de, E. Smalbrugge, B.H. Roy, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
182 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)83-85
Aantal pagina's3
TijdschriftElectrochemical and Solid-State Letters
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit