SDN-controlled and orchestrated OPSquare DCN enabling automatic network slicing with differentiated QoS provisioning

Xuwei Xue (Corresponding author), Fu Wang, Fernando Agraz, Albert Pagès, Bitao Pan, Fulong Yan, Xiaotao Guo, Salvatore Spadaro, Nicola Calabretta

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'SDN-controlled and orchestrated OPSquare DCN enabling automatic network slicing with differentiated QoS provisioning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie