Scientific proof of high-value applications for recycled plastics

B.J. Luijsterburg, J.G.P. Goossens

  Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWeb publicatie / siteProfessioneel

  145 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit