Scientific backgrounds: Coatings Science International Conference presents latest coating developments

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Kirsten Wrede: In the beautiful Dutch seaside village of Noordwijk, the Coatings Science International Conference - in short: COSI 2010 - took place from 28 June to 2 July, 2010. As in the past years, the conference put a clear focus on the scientific background of the newest technological developements relevant to coatings.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-47
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Coatings Journal
Volume2010
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scientific backgrounds: Coatings Science International Conference presents latest coating developments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit