Science teachers' pedagogical content knowledge development during enactment of socioscientific curriculum materials

Durdane Bayram Jacobs (Corresponding author), Ineke Henze, Maria Evagorou, Yael Shwartz, Elin Leirvoll Aschim, Silvia Alcaraz-Dominguez, Mario Barajas, Etty Dagan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Science teachers' pedagogical content knowledge development during enactment of socioscientific curriculum materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen