Science and technology teacher training. What kind of training for what type of teaching?

M.J. Vries, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-73
TijdschriftEuropean Journal of Education : research, development and policy
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit