Schwarz-Christoffel approach for conductance fluctuations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schwarz-Christoffel approach for conductance fluctuations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie