Schroeder's phase in psychoacoustics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3101-3102
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume120
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schroeder's phase in psychoacoustics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit