Schriftelijk examen Wiskunde M.O. KI 1955

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67-83
Aantal pagina's17
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume43
Nummer van het tijdschrift55/56
StatusGepubliceerd - 1956

Citeer dit