Schriftelijk examen Wiskunde M.O. KI 1954

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)70-85
Aantal pagina's16
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume42 (54/55)
StatusGepubliceerd - 1955

Citeer dit