Schriftelijk examen wiskunde M.O. A 1986

P.J. Doelder, de, A.J. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-57
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume74 (86/87)
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit