Schriftelijk examen Wiskunde M.O. A 1982

P.J. Doelder, de, A.J. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)60-72
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume70 (82/83)
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit