Schriftelijk examen Wiskunde M.O. A 1965

P.J. Doelder, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)52-63
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume53 (65/66)
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit