Scheduling two agents on a single machine: A parameterized analysis of NP-hard problems

Danny Hermelin (Corresponding author), Judith Madeleine Kubitza (Corresponding author), Dvir Shabtay (Corresponding author), Nimrod Talmon (Corresponding author), Gerhard J. Woeginger (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scheduling two agents on a single machine: A parameterized analysis of NP-hard problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie