Scheduling in stochastic resource-sharing systems

I.M. Verloop

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

83 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scheduling in stochastic resource-sharing systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde