Scheduling identical jobs on uniform parallel machines

M.I. Dessouky, B.J. Lageweg, J.K. Lenstra, M.W.P. Savelsbergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-123
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit