Schatten van softwarekosten: 10 jaar later

F.J. Heemstra, R.J. Kusters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)57-64
TijdschriftInformatie
Volume41
Nummer van het tijdschriftsept 1999
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit