Scene verification using an imaging model in 3-D computer vision

M. Hanajik

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Kylstra, F.J., Promotor
Datum van toekenning7 feb 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0110-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit