Scenario-based robust optimization of water flooding in oil reservoirs enjoys probabilistic guarantees

M. Mohsin Siraj, M. Bahadir Saltik, Paul M.J. van den Hof, Sergio Grammatico

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Scenario-based robust optimization of water flooding in oil reservoirs enjoys probabilistic guarantees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen