Scenario-based prediction of run-time resource consumption in component-based software systems

M. Jonge, de, J. Muskens, M.R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scenario-based prediction of run-time resource consumption in component-based software systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen