Scattering of electrons at heterostructure interfaces

J.P. Cuijpers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

336 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • van Haeringen, W., Promotor
  • Lenstra, Daan, Promotor
Datum van toekenning12 nov 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit