Scattering mechanism of ionized impurities in delta doped GaAs (APS March-meeting)

J.M. Shi, P.M. Koenraad, A.F.W. Stadt, van de, J.H. Wolter, F.M. Peeters, J.T. Devreese

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)805-805
Aantal pagina's1
TijdschriftBulletin of the American Physical Society
Nummer van het tijdschrift41
StatusGepubliceerd - 1996

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scattering mechanism of ionized impurities in delta doped GaAs (APS March-meeting)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit