Scattered spaces with respect to spreads, and eggs in finite projective spaces

M. Lavrauw

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Blokhuis, Aart, Promotor
  • Brouwer, Andries E., Promotor
Datum van toekenning23 mei 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit