Scanning tunneling spectroscopy of near-surface nano objects in metals

O. Kurnosikov, J.H. Nietsch, M.V. Sicot, H.J.M. Swagten, B. Koopmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelJoint International conference; Athens, Ohio (15 jul - 19 jul 2008)
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit