Scanning tunneling microscopy reveals LiMnAs is a room temperature anti-ferromagnetic semiconductor

A.P. Wijnheijmer, X. Marti, V. Holy, M. Cukr, V. Novak, T. Jungwirth, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
399 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scanning tunneling microscopy reveals LiMnAs is a room temperature anti-ferromagnetic semiconductor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science