Scanning tunneling microscopic investigation of Kx(H2O)yMoS2

F. Wypych, T. Weber, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scanning tunneling microscopic investigation of Kx(H2O)yMoS2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie