Scanning Conditions in Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging: How to Standardise Resting-State for Optimal Data Acquisition and Visualisation?

Catarina Dinis Fernandes, Ourania Varsou, Michael Stringer, Mary Joan Macleod, Christian Schwarzbauer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scanning Conditions in Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging: How to Standardise Resting-State for Optimal Data Acquisition and Visualisation?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen