Scaling, localization and anisotropy in fracturing central-force spring lattices with strong disorder

I. Malakhovsky, M.A.J. Michels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scaling, localization and anisotropy in fracturing central-force spring lattices with strong disorder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science