Scale up study of capillary microreactors in solvent-free semihydrogenation of 2‐methyl‐3‐butyn‐2‐ol

Nikolay Cherkasov, Ma ’moun Al-Rawashdeh, Alex O. Ibhadon, Evgeny V. Rebrov (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scale up study of capillary microreactors in solvent-free semihydrogenation of 2‐methyl‐3‐butyn‐2‐ol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen