Scale-up of microwave assisted flow synthesis by transient processing through monomode cavities in series

N.G. Patil, F. Benaskar, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
179 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scale-up of microwave assisted flow synthesis by transient processing through monomode cavities in series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen