Scale-up of microwave assisted flow processes for fine chemical synthesis

N.G. Patil, F. Benaskar, E. Rebrov, J. Meuldijk, L.A. Hulshof, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scale-up of microwave assisted flow processes for fine chemical synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen