Scale-dependent homogenization of heterogeneous microstructures: application to mechanical metamaterials

Maqsood Mohammed Ameen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

145 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Geers, Marc G.D., Promotor
  • Peerlings, Ron H.J., Promotor
  • Rokoš, Ondřej, Co-Promotor
Datum van toekenning28 mrt 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4723-4
StatusGepubliceerd - 28 mrt 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit