Scalable performance analysis of wireless sensor networks

M. Talebi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Groote, Jan Friso, Promotor
  • Linnartz, Jean-Paul M.G., Promotor
Datum van toekenning25 okt 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4603-9
StatusGepubliceerd - 25 okt 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Talebi, M. (2018). Scalable performance analysis of wireless sensor networks. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.