Scalable anti-Markovnikov hydrobromination of aliphatic and aromatic olefins

Marzia Galli, Catherine J. Fletcher, M. del Pozo Puig, Stephen M. Goldup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Scalable anti-Markovnikov hydrobromination of aliphatic and aromatic olefins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie