Scalable and low latency optical packet switching architectures for high performance data center networks

N. Calabretta, W. Miao, S. Di Lucente, J. Luo, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scalable and low latency optical packet switching architectures for high performance data center networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science