Scaffold-mediated assembly of engineered protein complexes

Lenne Johanna Maria Lemmens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

237 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Brunsveld, Luc, Promotor
  • Ottmann, Christian, Promotor
Datum van toekenning9 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5090-6
StatusGepubliceerd - 9 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit