Sawtooth control in JET with ITER relevant low field side resonance ion cyclotron resonance heating and ITER-like wall

J. Graves, F.F.E. Jaulmes, [No Value] et al

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sawtooth control in JET with ITER relevant low field side resonance ion cyclotron resonance heating and ITER-like wall'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie