SAP-Marktstatistik : Benutzungsschnittstellen "Zwischen Wunschtraum und Realitaet"

J. Schlesinger, D. Mauerhofer, M. Maier, U. Vogt, C.H. Hauri, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Duits
  Pagina's (van-tot)34-42
  Aantal pagina's8
  TijdschriftTechnische Rundschau
  Nummer van het tijdschrift36
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit