‘Sampling the reference set’ revisited

E.E.M. Berkum, van, H.N. Linssen, D.A. Overdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Sampling the reference set’ revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen