‘Sampling the reference set’ revisited

E.E.M. Berkum, van, H.N. Linssen, D.A. Overdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The confidence level of an inference table is defined as a weighted truth probability of the inference when sampling the reference set. The reference set is recognized by conditioning on the values of maximal partially ancillary statistics. In the sampling experiment values of incidental parameters are sampled from fiducial distributions. The concepts in this paper generalize ideas of Fisher's ‘Sampling the reference set’ (1961).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-186
Aantal pagina's20
TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
Volume67
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Sampling the reference set’ revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit