Sampled-data control of hybrid systems with discrete inputs and outputs

M. Petreczky, P. Collins, D.A. Beek, van, J.H. Schuppen, van, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sampled-data control of hybrid systems with discrete inputs and outputs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen