Sampled-data based state and parameter estimation for state-affine systems with uncertain output equation

Tarek Ahmed-Ali, Koen Tiels, Maarten Schoukens, Fouad Giri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sampled-data based state and parameter estimation for state-affine systems with uncertain output equation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen