Sample size determination algorithm for fingerprint-based indoor localization systems

L. Kanaris, A. Kokkinis, G. Fortino, A. Liotta, S. Stavrou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sample size determination algorithm for fingerprint-based indoor localization systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen