Sample path large deviations for a class of Markov chains related to disordered mean field models

A. Bovier, V. Gayrard

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  38 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's50
  StatusGepubliceerd - 1999

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume99016
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit