Sample path large deviations for a class of Markov chains related to disordered mean field models

A. Bovier, V. Gayrard

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's50
StatusGepubliceerd - 1999

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume99016
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit