Safety aspects of GSM systems on high-voltage towers : an experimental analysis

J.B.M. Waes, van, A.P.J. Deursen, van, M.J.M. van Riet, F. Provoost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Safety aspects of GSM systems on high-voltage towers : an experimental analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen