Safety and bactericidal efficacy of cold atmospheric plasma generated by a flexible surface Dielectric Barrier Discharge device against Pseudomonas aeruginosa in vitro and in vivo

Gabrielle S. Dijksteel (Corresponding author), Magda M.W. Ulrich, Marcel Vlig, Ana Sobota, Esther Middelkoop, Bouke K.H.L. Boekema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Safety and bactericidal efficacy of cold atmospheric plasma generated by a flexible surface Dielectric Barrier Discharge device against Pseudomonas aeruginosa in vitro and in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen