Safety analysis for a class of graph constrained scheduling problems

M.B. Saltik, Nikos Athanasopoulos, L. Ozkan, S. Weiland

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Safety analysis for a class of graph constrained scheduling problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen