SAFER, een veiligheids management tool voor de staalindustrie

A.M. Mulder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van een drie jaar durend onderzoek op het gebied van de industriële veiligheid. Het project, SAFER (Systematic Analysis of Faults, Errors and Recoveries) genaamd, wordt uitgevoerd door de Technische Universiteit Eindhoven in samenwerking met de afdeling Veiligheid en Arbeidshygiëne van Hoogovens Umuiden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met financiële steun van de EGKS (Europese Gemeenschap voor de Kolen en Staal). Het algemene thema kan omschreven worden als: "De Organisatorische- en Menselijke componenten van systeemfalen" . Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling en invoering van een systeem waarmee bijna-ongevallen in de staalindustrie systematisch kunnen worden geregistreerd en geanalyseerd. In de bijdrage wordt ingegaan op de eerste resultaten bij Hoogovens Umuiden. Het doel van een dergelijksysteem is het bevorderen van industriële veiligheid en bedrijfszekerheid. Dit kan worden bereikt door inzicht in zowel faal factoren als herslelfactoren. De herstelfactoren zijn factoren die voorkomen hebben dat een opeenvolging van gebeurtenissen zich ontwikkelt tot een ongeval. De eerste kwantitatieve resultaten met betrekking tot risico-factoren komen voort uit de eerste toepassing van een concept classificatiemodel, waarmee grondoorzaken van (bijna)ongevallen in categorieën onderverdeeld kunnen worden. De belangrijkste conclusie tot dusver is dat het classificatiemodel dat gebruikt wordt in de chemische procesindustrie, met enige aanpassingen, ook toepasbaar blijkt te zijn in de staalindustrie.
Originele taal-2Engels
TitelBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
RedacteurenJ.F. Schreinemakers, B.G.F. Pol
Plaats van productieEnschede
UitgeverijNOBO
Pagina's131-140
StatusGepubliceerd - 1993

Publicatie series

NaamNOBO onderzoeksdag bedrijfskunde : presentaties
Volume6

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SAFER, een veiligheids management tool voor de staalindustrie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit